Alphabet ---Fransız AlfabesiBugün Fransız alfabesi ile Fransızca öğrenme derslerimize başlayacağız. Bu dersimizde alfabe nedir?Alfabe konusunda kısa bahsederek Fransız alfabesini öğrenşeye çalışacağız.

 

Dersin ana konuları şunlar:

 

Alfabe nedir?

Fransız alfabesindeki harfler

Sesli telafuz

Özel karakterler

 

         Bir dil oluşurken hangi aşamalardan geçtiğini tam olarak bilemiyorum ama ilk insandan günümüze dillerin yapısının geliştiğini biliyorum bunu neredeyse hepimizde biliyoruz. İlk insanlar birşekilde iletişim kurmayı bilmiş bunu sağlayabilmiş ve zamanla bu gelişmiştir.Dil kavramı tarif edilirken canlılığından bahsedilir sanırım bu gelişiminden ve değişiminden dolayı söylenen birşeydir.

 

        İnsanlar iletişim kurmayı bildikten sonra bunları yazıyla ifade etmeleri gerektiğini hissetmiş ve böylece alfabe nedir sorusuna cevap olarak verebileceğim; dilin yapıtaşı olan harfler oluşmuştur. Dünya üzerinde birçok dil vardır ve çoğunun kendilerine özgü harfleri vardır. Benim bildiğim Çincede her kelime için değişik harf şekil vardır diğer birçok dilde ise harflerin yanyana ard arda gelmesi sonucu duygu düşüncelerimizi ifade ettiğimizsözcükler cümleler meydana gelmektedir. 30 harf dolayında dağarcıkla 30,300,3000 hatta üç milyonlarla ifade edeceğimiz kavramlar oluşturulmaktadır. Dildeki harflerde bir nevi

koddur....

 

Fransızca dilinde 26 harf bulunmaktadır. Fransıcadaki harfler ve okunuşları şöyledir;

 

Alphabet Français

 

A(a)     B(be)     C(se)     D(de)     E(ö)     F(ef)     G(je)     H()     I(i)    

 

 

J(ji)     K(ka)     L(el)     M(em)      N(en)    O(o)     P(pe)    Q()  R(er)   

 

 

S(es)    T(te)     U(ü)  V(ve)  W(dublve)    X(iks)     Y(igrek)      Z(zed)

 

 

       

Fransız alfabesini bir süre sonra burada sesli olarak dinleyebilirsiniz....
        Bu harflerden    a    e    i    o     u     y   harfleri les voyelles(le voyel) yani sesli harflerdir. y harfi yerine göre sesli yerine göre sessiz olabilmektedir.

 

       Les voyelles(le voyel)'in dışında kalan harfler les consonnes(le konson) olarak adlandırılmakradır yani sessiz harflerdir.

 

 

FRANSIZCADA ÖZEL KARAKTERLER

 

        Fransa alfabesinde bunların dışında Türkçede olduğu gibi bildiğimiz harflere eklenen özel

işaretlerle oluşan biraz değişik telaffuz edilen harfler ve biraz değişik yazılan karekterler vardır

bunlar şöyledir;

 

é     è     à     ù     ç     û     ù     ë     ï

 

Bunlardan en fazla kullanılanlar   é     è     à  dır. Ayrıca büyük ç harfi fransızcada kullanılmamaktadır.

 

 

   

 

Bu özel karakterlerin telefuz şekillerini telafuz kurallarında işlemeye çalışacağım.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !